Amb la motivació i il·lusió de continuar treballant en la millora de processos i amb la finalitat de ser referents en els sectors de l’enginyeria, de l’arquitectura i de l’eficiència energètica, GESA  S.L ha implantat un Sistema de Gestió integrat segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001 per tal d’assegurar, mantenir i millorar el nivell de servei que oferim als nostres clients.

Creiem fermament que si els nostres clients continuen confiant amb nosaltres és perquè els nostres serveis els doten d’un valor afegit a través de les nostres solucions en els àmbits de l’enginyeria,  l’arquitectura i l’eficiència energètica.

El nostre sistema integrat es basa en els següents punts:

  • Estem enfocats en oferir un servei integral als nostres clients a partir dels nostres serveis d’enginyeria, arquitectura i eficiència energètica, aportant-los valor. Oferint la màxima qualitat, respectant el medi ambient, la seguretat dels treballadors, el seu entorn i atenent en tot moment la necessitat i expectatives dels clients. Per tal d’aconseguir-ho, implementem solucions tècniques, fem servir eines que compleixen els més alts estàndards de qualitat i impliquem professionals de la més àmplia expertesa i experiència. Aquests factors juntament amb uns temps d’entrega dels projectes acotats i ajustats en el temps, ens permeten donar una assistència integral i de qualitat en matèria tècnica.
  • Als nostres treballadors i col·laboradors els oferim l’oportunitat de participar al projecte amb estabilitat, seguretat tant del projecte com laboral, formació i garantia de GESA S.L.
  • Anar més enllà del compliment tant dels nostres requisits legals, com dels nostres clients, ja que apliquem la millora continua i la innovació. En aquest sentit, anualment, en el marc de la revisió per part de la Direcció, establim els objectius tant de qualitat, gestió ambiental, eficiència energètica i seguretat i salut laboral de l’empresa.
  • Ser referència en l’àmbit de l’enginyeria, centrats a la gestió de projectes tant de clients públics com privats, prioritzant al client com a centre del projecte oferint la màxima qualitat del nostre servei i la incorporació de millores detectades a partir de les suggerències d’aquest.
  • La política en matèria de la gestió integrada es comunica a tot el personal de l’empresa. Tanmateix la revisem anualment en el marc de la revisió realitzada per la Direcció de l’empresa.