L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adjudica a GESA el Projecte de millora d’accés al Camí de l’Areny

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adjudica a GESA el Projecte de millora d’accés al Camí de l’Areny

Actualment, el Camí de l’Areny és un vial asfaltat que enllaça perpendicularment amb la carretera, i que és travessat per un itinerari de vianants de 2,00 m d’amplada que discorre paral·lel a la mateixa carretera. Aquest itinerari de vianants uneix els nuclis urbans del Rieral i la Sagrera. El pendent de la rasant del tram…

GESA, adjudicatària del Projecte de millora de la seguretat viària del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas

GESA, adjudicatària del Projecte de millora de la seguretat viària del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas

L’objecte del projecte que GESA realitzarà per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, és definir les obres necessàries per tal de millorar l’accessibilitat del tram del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas Actualment el camí disposa de calçada pavimentada amb dos carrils per al trànsit rodat, un…

GESA adjudicatària del projecte anomenat Urbanització de l’Aparcament d’Aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia de Ronçana

GESA adjudicatària del projecte anomenat Urbanització de l’Aparcament d’Aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia de Ronçana

GESA adjudicatària de la redacció del Projecte d’Urbanització de l’aparcament d’aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia Ronçana. La finalitat de l’actuació és millorar la mobilitat, i en concret urbanitzar l’aparcament d’aportació vinculat a la parada 2527 de la ctra. BV-1435 de Santa Eulàlia de Ronçana, en el marc del…