Parc del Falgar - Les Franqueses del Vallès

Projecte d’acabament del Parc del Falgar i la Verneda

Projecte d’acabament del Parc del Falgar i la Verneda: recuperació del medi fluvial del riu Congost en l’àmbit de XN2000 com a valor d’integració entre el paisatge natural i urbà de Les Franqueses del Vallès Autors: M. Rosa Cañizares González1, J. Barberillo Gesa2  i J. Barberillo Nualart3 1. Doctora en medi ambient. GESA SL. Tel:…