L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adjudica a GESA el Projecte de millora d’accés al Camí de l’Areny

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adjudica a GESA el Projecte de millora d’accés al Camí de l’Areny

Actualment, el Camí de l’Areny és un vial asfaltat que enllaça perpendicularment amb la carretera, i que és travessat per un itinerari de vianants de 2,00 m d’amplada que discorre paral·lel a la mateixa carretera. Aquest itinerari de vianants uneix els nuclis urbans del Rieral i la Sagrera. El pendent de la rasant del tram…

GESA, adjudicatària del Projecte de millora de la seguretat viària del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas

GESA, adjudicatària del Projecte de millora de la seguretat viària del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas

L’objecte del projecte que GESA realitzarà per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, és definir les obres necessàries per tal de millorar l’accessibilitat del tram del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas Actualment el camí disposa de calçada pavimentada amb dos carrils per al trànsit rodat, un…

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona al terme municipal de Polinyà

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona al terme municipal de Polinyà

L’Ajuntament de Polinyà adjudica a GESA la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona. El carrer Girona és un vial pacificat de plataforma única que presenta un ferm central per on circula el trànsit rodat, format per llosa de formigó armat i que es troba trencada per molts punts, amb elements de…