GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona al terme municipal de Polinyà

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona al terme municipal de Polinyà

L’Ajuntament de Polinyà adjudica a GESA la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona. El carrer Girona és un vial pacificat de plataforma única que presenta un ferm central per on circula el trànsit rodat, format per llosa de formigó armat i que es troba trencada per molts punts, amb elements de…

Reduïm la nostra petjada de carboni i la dels nostres projectes

Reduïm la nostra petjada de carboni i la dels nostres projectes

GESA és una enginyeria compromesa amb el medi ambient. En el nostre procés de millora contínua, contribuïm a reduir la nostra petjada de carboni i la dels nostres projectes, prioritzant diferents línies d’actuació estratègiques. Aquestes línies d’actuació són: La implantació d’energies renovables per a la generació d’energia verda. Polítiques de mobilitat dels treballadors utilitzant vehicles…

Comencen les obres del projecte executiu de millora del dipòsit principal d'aigua potable del municipi d'Olivella

Comencen les obres del projecte executiu de millora del dipòsit principal d’aigua potable del municipi d’Olivella

L’enginyeria GESA va ser l’encarregada de la redacció del projecte i realitza també les tasques de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de les obres de millora del dipòsit principal per augmentar el rendiment i adaptar-lo a la normativa de l’aigua al municipi d’Olivella. L’Ajuntament d’Olivella, donat l’estat actual del dipòsit existent,…

GESA S.L s'adjudica la redacció del projecte executiu per la renovació de la xarxa d'enllumenat públic a la urbanització Mas de Can Pi, en el terme municipal de Cervelló

GESA S.L s’adjudica la redacció del projecte executiu per la renovació de la xarxa d’enllumenat públic a la urbanització Mas de Can Pi, en el terme municipal de Cervelló

L’Ajuntament de Cervelló, sensible amb el medi ambient, dins de l’entorn econòmic actual i amb la ferma voluntat d’adaptar‐se a la legislació vigent en matèria de contaminació lluminosa, ha iniciat les gestions per renovar l’enllumenat públic del municipi, i més específicament la urbanització Mas de Can Pi. L’estat actual de la instal·lació està en mal…

GESA,S.L., encarregada de realitzar l’Auditoria Energètica a la residència i centre d’estades diürnes “Sor Maria Rafela” de Campos

GESA,S.L., encarregada de realitzar l’Auditoria Energètica a la residència i centre d’estades diürnes “Sor Maria Rafela” de Campos

L’ajuntament de Campos va aprovar el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima; que inclou com a acció de mitigació la realització d’auditories energètiques en edificis municipals. L’edifici destinat a residència i centre d’estades diürnes és l’edifici municipal amb major consum energètic, per la qual cosa es considera convenient realitzar una auditoria energètica…

L'enginyeria GESA realitza la posada en funcionament de sistema de telegestió d'enllumenat públic en 6 municipis de la Comarca de Baza

L’enginyeria GESA realitza la posada en funcionament de sistema de telegestió d’enllumenat públic en 6 municipis de la Comarca de Baza

GESA s’ha realitzat amb un gran èxit, la posada en marxa del sistema de telegestió d’enllumenat exterior dels municipis de Cortes de Baza, Benamaurel, Zújar, Cuevas del Campo, Cortes de Baza i Caniles. El sistema de telegestió implantat conflueix en la plataforma informàtica CITIGIS CLOUD. És una potent eina per a la gestió integral de…

L'Ajuntament d'Alcalá d'Henares adjudica a GESA, SL. la redacció del projecte executiu per a les obres de millora de l'escena urbana al Polígon Estela II del municipi

L’Ajuntament d’Alcalá d’Henares adjudica a GESA, SL. la redacció del projecte executiu per a les obres de millora de l’escena urbana al Polígon Estela II del municipi

El projecte executiu adjudicat a GESA, SL. per l’Ajuntament d’Alcalá d’Henares es compon de l’execució d’una sèrie d’actuacions dins el pla de rehabilitació i renovació dels vials d’accés als polígons i diferents sectors industrials consolidats, millorant el paviment rodat i acerada, contribuint a una rehabilitació física i energètica dels mateixos, així com a la millora…

L'Enginyeria GESA, S.L. encarregada de la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de les obres de renovació de la coberta de fibrociment de la nau logística propietat del grup Transaher al municipi de Lliçà de Vall

L’Enginyeria GESA, S.L. encarregada de la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de les obres de renovació de la coberta de fibrociment de la nau logística propietat del grup Transaher al municipi de Lliçà de Vall

El projecte desenvolupat per GESA preveu substituir la coberta de fibrociment per una de panell aïllant tipus sandvitx. La urgència d’aquests treballs per eliminar l’amiant de la coberta actual, ve imposada per l’estat en què es troba la coberta, amb algunes ruptures. L’estructura de la coberta de la nau industrial logística està composta per encavallades…

GESA SL redacta ambdós informes de valoració ambiental de dos projectes de pavimentació de camins a Fogars de Montclús dins del Parc Natural del Montseny

GESA SL redacta ambdós informes de valoració ambiental de dos projectes de pavimentació de camins a Fogars de Montclús dins del Parc Natural del Montseny

GESA encarregada de la redacció de dos informes de valoració ambiental per la pavimentació de dos camins a Fogars de Montclús, aquest camins son: El camí de Can Rovira a Can Toni – Fase 3. El camí de la Carretera BV-5114 a Mosqueroles – Segon Tram. Aquests informes es redacten en compliment de la normativa…

Comencen les obres del projecte dels treballs de retirada de la sorra del pati de P4 i P5 per presencia de fibrociment a l’escola El Garrofer de Viladecans

Comencen les obres del projecte dels treballs de retirada de la sorra del pati de P4 i P5 per presencia de fibrociment a l’escola El Garrofer de Viladecans

Al desembre de 2019 es van trobar petits fragments de fibrociment al sauló del pati on juguen els alumnes de P4 i P5 de l’escola El Garrofer. Per intentar determinar si es tractava d’un tema puntual o generalitzat i comprovar si el terreny estava contaminat d’amiant, durant el període de vacances de Nadal, es va…