Gesa Impulsa la Transició Energètica als Ajuntaments i l’Administració Pública

Gesa Impulsa la Transició Energètica als Ajuntaments i l’Administració Pública

En el marc del seu compromís amb la sostenibilitat, Gesa presenta el seu nou Servei d’Assessorament Energètic, destinat a ajuntaments i administracions públiques. Aquest servei té com a objectiu principal impulsar la transició energètica, promovent projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible en el sector públic. D’aquesta manera, es busca assolir un model energètic renovable, descentralitzat,…

Gesa Enginyeria Ofereix Serveis Especialitzats en Mesurament i Verificació d'Estalvis Energètics Segons el Protocol IPMVP

Gesa Enginyeria Ofereix Serveis Especialitzats en Mesurament i Verificació d’Estalvis Energètics Segons el Protocol IPMVP

Gesa Enginyeria és una empresa líder en serveis d’eficiència energètica, especialitzada en la implementació de mesures sostenibles que ajuden a reduir el consum energètic i els costos operacionals, alhora que es protegeix el medi ambient. En la recerca constant de millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental, Gesa Enginyeria es posiciona com a líder en…

L’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal

L’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal: avantatges i factors a tenir en compte per la implantació d’una ESE

Les Empreses de Serveis Energètics (ESES) són instruments del sector privat que basats en el seu rendiment ofereixen millores en matèria d’energia/emissions (estalvi energètic, eficiència energètica, conservació de l’energia i reducció de les emissions). La Directiva 2006/32/CE del Parlament Europeu defineix una ESE com: “Una persona física o jurídica que proporciona serveis energètics o de…