GESA resulta adjudicatària del servei per a la redacció del projecte d'obres per la reparació, millora i ampliació de diversos camins municipals a Cornellà de Terri

GESA resulta adjudicatària del servei per a la redacció del projecte d’obres per la reparació, millora i ampliació de diversos camins municipals a Cornellà de Terri

L’Ajuntament de Cornellà de Terri, disposa de molts camins rurals donat que té diversos veïnats disseminats, vol dur a terme les següents actuacions als camins municipals: CAMÍ/VIAL TRAM   LONGITUD AMPLADA MITJANA ACTUACIÓ CAMÍ CEMENTIRI FINS A CAN QUIQUET 460 5 REPARACIÓ FLONJALLS I REFORÇ FERM CTRA. CAMÓS DEL POLÍGON FINS AL TERME 7 40…