Subvencions adreçades als ens locals per actuacions de millora i renovació de xarxes de subministrament d’aigua potable en baixa

Subvencions adreçades als ens locals per actuacions de millora i renovació de xarxes de subministrament d’aigua potable en baixa

Aquest mes de setembre finalitza la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya. El consell d’administració de…

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Els plans directors d’abastament d’aigua potable (PDA’s) són essencials per a la planificació de les inversions en la xarxa d’aigua dels municipis, tenint en compte les problemàtiques i necessitats actuals i futures. Aquests plans permeten analitzar les característiques i el comportament del sistema d’abastament, identificar les seves debilitats i avaluar les necessitats derivades del creixement…