Notícies i articles d’actualitat sobre GESA.

S’obre la convocatòria d’ajudes per a millorar l'eficiència de les xarxes municipals de subministrament d'aigua potable dels municipis de Catalunya

S’obre la convocatòria d’ajudes per a millorar l’eficiència de les xarxes municipals de subministrament d’aigua potable dels municipis de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya, conscient de la situació de sequera que afecta la regió, ha engegat una iniciativa per millorar l’eficiència de les xarxes municipals de subministrament d’aigua. Aquesta iniciativa és part dels esforços per combatre la sequera i promoure un consum responsable del recurs vital a tots els nivells. En una…

Europa destina fons per impulsar instal·lacions esportives sostenibles i potenciar el turisme esportiu

Europa destina fons per impulsar instal·lacions esportives sostenibles i potenciar el turisme esportiu

La Unió Europea ha anunciat una inversió històrica de 28,6 milions d’euros destinats a donar suport al desenvolupament d’instal·lacions esportives que promouen el turisme esportiu sostenible a tota la regió. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar el creixement econòmic local i regional mitjançant la promoció d’activitats esportives sostenibles, que alhora es beneficiaran de l’entorn…

Aprovada l'Ordre ACC/9/2023 per promoure l'ús d'àrids reciclats en la construcció

Aprovada l’Ordre ACC/9/2023 per promoure l’ús d’àrids reciclats en la construcció

La Comissió Europea està treballant en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de la regió, amb un enfocament particular en l’economia circular. En aquest sentit, el passat 23 de gener va ser aprovada l’Ordre ACC/9/2023, que regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. L’objectiu principal…

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Els plans directors d’abastament d’aigua potable (PDA’s) són essencials per a la planificació de les inversions en la xarxa d’aigua dels municipis, tenint en compte les problemàtiques i necessitats actuals i futures. Aquests plans permeten analitzar les característiques i el comportament del sistema d’abastament, identificar les seves debilitats i avaluar les necessitats derivades del creixement…

A GESA som especialistes en la redacció de projectes d'estesa de fibra òptica

A GESA som especialistes en la redacció de projectes d’estesa de fibra òptica

GESA ofereix serveis especialitzats en la redacció de projectes d’estesa de fibra òptica a autopistes i carreteres. GESA, és una destacada enginyeria a l’àmbit de les telecomunicacions, i ofereix un servei especialitzat en la redacció de projectes d’estesa de fibra òptica en autopistes. Amb l’objectiu de brindar solucions eficients i de qualitat en infraestructures de…

GESA Enginyeria ofereix servei d'auditoria energètica en compliment del Reial Decret 56/2016 d'eficiència energètica per a grans empreses

GESA Enginyeria ofereix servei d’auditoria energètica en compliment del Reial Decret 56/2016 d’eficiència energètica per a grans empreses

L’Enginyeria GESA ha anunciat recentment l’oferta del seu servei d’auditoria energètica , el qual compleix els requisits establerts pel Reial decret 56/2016, del 12 de febrer. Aquest Reial decret transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació…

Servei de detecció, cens i inventariat en GIS de cobertes de fibrociment amb amiant

Servei de detecció, cens i inventariat en GIS de cobertes de fibrociment amb amiant

L’enginyeria GESA, per tal de que els seus clients de l’Administració Pública municipal donin resposta a la disposició addicional catorzena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, ofereix el servei per a la detecció, cens i inventariat en GIS de les cobertes de amb amiant…

L’Enginyeria GESA ofereix el servei de la realització d'auditoria de detecció de fibrociment amb amiant a les cobertes dels municipis de Catalunya mitjançant imatgeria aèria

L’Enginyeria GESA ofereix el servei de la realització d’auditoria de detecció de fibrociment amb amiant a les cobertes dels municipis de Catalunya mitjançant imatgeria aèria

L’amiant ha estat utilitzat en nombrosos productes de construcció a causa de les propietats transpirables i resistents al foc, però s’ha demostrat que la seva inhalació pot causar greus malalties respiratòries, inclòs el càncer de pulmó. La detecció de fibrociment a les cobertes d’edificis és essencial per garantir la seguretat i la salut de les…

GESA S.L s'especialitza en la realització de Certificats d'Eficiència Energètica (CEE) d'equipaments municipals d'Ajuntaments

GESA S.L s’especialitza en la realització de Certificats d’Eficiència Energètica (CEE) d’equipaments municipals d’Ajuntaments

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica? La certificació energètica dels edificis té com objectiu promocionar l’eficiència energètica en els edificis i la utilització d’energies renovables per cobrir les seves necessitats d’energia i reduir les emissions de CO2. El certificat energètic dona informació útil a l’usuari que vol comprar, llogar, reformar o ampliar un habitatge, valorar les…