Notícies i articles d’actualitat sobre GESA.

Gesa Enginyeria Ofereix Serveis Especialitzats en Mesurament i Verificació d'Estalvis Energètics Segons el Protocol IPMVP

Gesa Enginyeria Ofereix Serveis Especialitzats en Mesurament i Verificació d’Estalvis Energètics Segons el Protocol IPMVP

Gesa Enginyeria és una empresa líder en serveis d’eficiència energètica, especialitzada en la implementació de mesures sostenibles que ajuden a reduir el consum energètic i els costos operacionals, alhora que es protegeix el medi ambient. En la recerca constant de millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental, Gesa Enginyeria es posiciona com a líder en…

Avanç en Sostenibilitat: La Implantació de Sistemes d'Aprofitament de l'Aigua de la Neteja dels Filtres a les Piscines Municipals

Avanç en Sostenibilitat: La Implantació de Sistemes d’Aprofitament de l’Aigua de la Neteja dels Filtres a les Piscines Municipals

En un esforç per promoure la sostenibilitat i la conservació de l’aigua en els nostres projectes, GESA ha implementat un innovador sistema d’aprofitament de l’aigua procedent de la neteja dels filtres a diverses piscines municipals. El sistema d’aprofitament de l’aigua de la neteja dels filtres de la piscina municipal és una iniciativa ambiciosa que busca…

Llums LED cap a un Futur Verd: Nova Subvenció Transforma l'Il·luminació Pública per Combatre el Canvi Climàtic

Llums LED cap a un Futur Verd: Nova Subvenció Transforma l’Il·luminació Pública per Combatre el Canvi Climàtic

La Generalitat ha anunciat una nova iniciativa que marca un pas decisiu en la lluita contra el canvi climàtic i el compromís amb la sostenibilitat ambiental. Aquesta iniciativa, publicada al DOGC el 2 de novembre de 2023, s’emmarca dins l’Ordre ACC/235/2023 de 27 d’octubre. Es tracta d’un pla ambiciós que estableix les bases reguladores per…

Servei d'identificació i diagnòstic de materials amb amiant

Servei d’identificació i diagnòstic de materials amb amiant

GESA SL és una empresa de serveis, amb llarga trajectòria professional al món de la identificació i diagnòstic d’elements amb amiant a Edificis, Instal·lacions i Maquinària. Serveis que oferim relacionats amb materials que continguin amiant: Assessorament a empreses, entitats i particulars en el procediment de la gestió dels elements amb amiant recollides al RD 396/2006.…

S’obre la convocatòria d’ajudes per a millorar l'eficiència de les xarxes municipals de subministrament d'aigua potable dels municipis de Catalunya

S’obre la convocatòria d’ajudes per a millorar l’eficiència de les xarxes municipals de subministrament d’aigua potable dels municipis de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya, conscient de la situació de sequera que afecta la regió, ha engegat una iniciativa per millorar l’eficiència de les xarxes municipals de subministrament d’aigua. Aquesta iniciativa és part dels esforços per combatre la sequera i promoure un consum responsable del recurs vital a tots els nivells. En una…

Europa destina fons per impulsar instal·lacions esportives sostenibles i potenciar el turisme esportiu

Europa destina fons per impulsar instal·lacions esportives sostenibles i potenciar el turisme esportiu

La Unió Europea ha anunciat una inversió històrica de 28,6 milions d’euros destinats a donar suport al desenvolupament d’instal·lacions esportives que promouen el turisme esportiu sostenible a tota la regió. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar el creixement econòmic local i regional mitjançant la promoció d’activitats esportives sostenibles, que alhora es beneficiaran de l’entorn…

Aprovada l'Ordre ACC/9/2023 per promoure l'ús d'àrids reciclats en la construcció

Aprovada l’Ordre ACC/9/2023 per promoure l’ús d’àrids reciclats en la construcció

La Comissió Europea està treballant en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de la regió, amb un enfocament particular en l’economia circular. En aquest sentit, el passat 23 de gener va ser aprovada l’Ordre ACC/9/2023, que regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. L’objectiu principal…

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Els plans directors d’abastament d’aigua potable (PDA’s) són essencials per a la planificació de les inversions en la xarxa d’aigua dels municipis, tenint en compte les problemàtiques i necessitats actuals i futures. Aquests plans permeten analitzar les característiques i el comportament del sistema d’abastament, identificar les seves debilitats i avaluar les necessitats derivades del creixement…

A GESA som especialistes en la redacció de projectes d'estesa de fibra òptica

A GESA som especialistes en la redacció de projectes d’estesa de fibra òptica

GESA ofereix serveis especialitzats en la redacció de projectes d’estesa de fibra òptica a autopistes i carreteres. GESA, és una destacada enginyeria a l’àmbit de les telecomunicacions, i ofereix un servei especialitzat en la redacció de projectes d’estesa de fibra òptica en autopistes. Amb l’objectiu de brindar solucions eficients i de qualitat en infraestructures de…

GESA Enginyeria ofereix servei d'auditoria energètica en compliment del Reial Decret 56/2016 d'eficiència energètica per a grans empreses

GESA Enginyeria ofereix servei d’auditoria energètica en compliment del Reial Decret 56/2016 d’eficiència energètica per a grans empreses

L’Enginyeria GESA ha anunciat recentment l’oferta del seu servei d’auditoria energètica , el qual compleix els requisits establerts pel Reial decret 56/2016, del 12 de febrer. Aquest Reial decret transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació…