Articles varis sobre múltiples projectes d’enginyeria i arquitectura on GESA ha participat activament.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adjudica a GESA el Projecte de millora d’accés al Camí de l’Areny

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adjudica a GESA el Projecte de millora d’accés al Camí de l’Areny

Actualment, el Camí de l’Areny és un vial asfaltat que enllaça perpendicularment amb la carretera, i que és travessat per un itinerari de vianants de 2,00 m d’amplada que discorre paral·lel a la mateixa carretera. Aquest itinerari de vianants uneix els nuclis urbans del Rieral i la Sagrera. El pendent de la rasant del tram…

GESA, adjudicatària del Projecte de millora de la seguretat viària del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas

GESA, adjudicatària del Projecte de millora de la seguretat viària del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas

L’objecte del projecte que GESA realitzarà per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, és definir les obres necessàries per tal de millorar l’accessibilitat del tram del Camí de Caldes, entre el Camí de Can Costa i el Camí del Mas Actualment el camí disposa de calçada pavimentada amb dos carrils per al trànsit rodat, un…

GESA adjudicatària del projecte anomenat Urbanització de l’Aparcament d’Aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia de Ronçana

GESA adjudicatària del projecte anomenat Urbanització de l’Aparcament d’Aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia de Ronçana

GESA adjudicatària de la redacció del Projecte d’Urbanització de l’aparcament d’aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia Ronçana. La finalitat de l’actuació és millorar la mobilitat, i en concret urbanitzar l’aparcament d’aportació vinculat a la parada 2527 de la ctra. BV-1435 de Santa Eulàlia de Ronçana, en el marc del…

GESA, S.L. encarregada de la redacció del projecte executiu i la direcció d’obres per la millora del ferm, del drenatge d’aigües pluvials i mesures de seguretat (senyalització vertical i horitzonal, barreres de seguretat i abalisament) de l’Antic Camí de S’agaró, a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols

GESA, S.L. encarregada de la redacció del projecte executiu i la direcció d’obres per la millora del ferm, del drenatge d’aigües pluvials i mesures de seguretat (senyalització vertical i horitzonal, barreres de seguretat i abalisament) de l’Antic Camí de S’agaró, a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adjudica a GESA el Projecte executiu de la millora de! ferm, de! drenatge d’aigües pluvials i mesures de seguretat de I Antic Camí de Sant Feliu a S’Agaró. L’Antic Camí de S’Agaró, és un vial situat al nord del municipi, que comunica la zona Nord de Vilartagucs amb la…

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu de millora del tractament de l'ETAP de Tagamanent

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu de millora del tractament de l’ETAP de Tagamanent

L’any 2010, es va equipar i incorporar a la xarxa d’abastament el pou de la Vila, localitzat a les proximitats de l’Ajuntament. Fins llavors, el pou, de titularitat municipal, estava fora de servei fins aquell moment. Aquest pou registra concentracions elevades de ferro. Per mitigar les elevades concentracions de ferro, manganès i la presència de…

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona al terme municipal de Polinyà

GESA S.L encarregada de la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona al terme municipal de Polinyà

L’Ajuntament de Polinyà adjudica a GESA la redacció del projecte executiu per la millora del carrer Girona. El carrer Girona és un vial pacificat de plataforma única que presenta un ferm central per on circula el trànsit rodat, format per llosa de formigó armat i que es troba trencada per molts punts, amb elements de…

Comencen les obres del projecte executiu de millora del dipòsit principal d'aigua potable del municipi d'Olivella

Comencen les obres del projecte executiu de millora del dipòsit principal d’aigua potable del municipi d’Olivella

L’enginyeria GESA va ser l’encarregada de la redacció del projecte i realitza també les tasques de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de les obres de millora del dipòsit principal per augmentar el rendiment i adaptar-lo a la normativa de l’aigua al municipi d’Olivella. L’Ajuntament d’Olivella, donat l’estat actual del dipòsit existent,…

L'Ajuntament d'Alcalá d'Henares adjudica a GESA, SL. la redacció del projecte executiu per a les obres de millora de l'escena urbana al Polígon Estela II del municipi

L’Ajuntament d’Alcalá d’Henares adjudica a GESA, SL. la redacció del projecte executiu per a les obres de millora de l’escena urbana al Polígon Estela II del municipi

El projecte executiu adjudicat a GESA, SL. per l’Ajuntament d’Alcalá d’Henares es compon de l’execució d’una sèrie d’actuacions dins el pla de rehabilitació i renovació dels vials d’accés als polígons i diferents sectors industrials consolidats, millorant el paviment rodat i acerada, contribuint a una rehabilitació física i energètica dels mateixos, així com a la millora…

L'Enginyeria GESA, S.L. encarregada de la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de les obres de renovació de la coberta de fibrociment de la nau logística propietat del grup Transaher al municipi de Lliçà de Vall

L’Enginyeria GESA, S.L. encarregada de la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de les obres de renovació de la coberta de fibrociment de la nau logística propietat del grup Transaher al municipi de Lliçà de Vall

El projecte desenvolupat per GESA preveu substituir la coberta de fibrociment per una de panell aïllant tipus sandvitx. La urgència d’aquests treballs per eliminar l’amiant de la coberta actual, ve imposada per l’estat en què es troba la coberta, amb algunes ruptures. L’estructura de la coberta de la nau industrial logística està composta per encavallades…

GESA SL redacta ambdós informes de valoració ambiental de dos projectes de pavimentació de camins a Fogars de Montclús dins del Parc Natural del Montseny

GESA SL redacta ambdós informes de valoració ambiental de dos projectes de pavimentació de camins a Fogars de Montclús dins del Parc Natural del Montseny

GESA encarregada de la redacció de dos informes de valoració ambiental per la pavimentació de dos camins a Fogars de Montclús, aquest camins son: El camí de Can Rovira a Can Toni – Fase 3. El camí de la Carretera BV-5114 a Mosqueroles – Segon Tram. Aquests informes es redacten en compliment de la normativa…