Enginyeria i Arquitectura - Gesa

Un món d'enginyeria i arquitectura al teu abast

Disposem d’una experiència acumulada de prop de 2000 projectes de tota tipologia amb la construcció i consolidació de bona part d’ells, en la seva majoria en obra pública per organismes de l’administració i d’altres per entitats privades.

Serveis d'Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria de projectes. Project Management

Realitzem tot tipus de projectes d’urbanisme, obra civil i edificació industrial, residencial i comercial. Som especialistes en la redacció d’avantprojectes, de projectes bàsics, de projectes executius d’obres, en la realització d’enginyeria d’instal·lacions, càlculs estructurals, tramitacions i legalitzacions administratives, aixecaments topogràfics i núvols de punts.

Enginyers i Arquitectes al Vallès Oriental

Servei integral BIM durant tot el projecte

A través de la metodologia BIM realitzem tots els serveis compresos dins del cicle de vida d’un projecte, des de la consultoria, passant pel disseny conceptual, la projecció bàsica i l’enginyeria de detall, seguint per la supervisió d’obra, fins la corresponent gestió i operació de l’actiu.

Contacte amb Gesa - Enginyeria i arquitectura

Treballs tècnics en fase d’execució d’obra

Oferim la nostra experiència per la realització de direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat, assistència tècnica i supervisió, projectes “as-built”, posada en funcionament i gestió integral d’obres durant tot el procés constructiu.

Eficiència Energètica Arquitectes Catalunya

Assessorament medioambiental

Tots els nostres projectes tenen com a prioritat l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i l’autoconsum. Incorporem les millors solucions en termes d’eficiència energètica des de la primera fase de disseny, passant per la selecció de materials fins a l’última fase de construcció.

Consultoria

Prestem tot tipus de serveis d’assessoria, estudis de viabilitat econòmica, acompanyament i orientació, tot proporcionant als nostres clients solucions sobre qualsevol matèria d’enginyeria i arquitectura.

Enginyeria i Arquitectura Les Franqueses del Vallès

Desenvolupament Planejament Urbanístic

Desenvolupem tot tipus de planejament urbanístic derivat, així com les modificacions que siguin necessàries de planejament general. Ens encarreguem del procediment integral, la concepció de el projecte, els estudis i anàlisis complementàries, la tramitació amb els organismes amb competències sectorials i l’execució i gestió urbanística completa.

Administracions públiques i empreses que confien en nosaltres

Els nostres clients ens fan ser qui som, i ens sentim molt afortunats d’haver treballat amb empreses i administracions tan destacades, donant un servei global tant per l’administració pública com per l’empresa privada.

Actualitat de GESA

Últims articles del nostre Blog relacionats amb l’enginyeria i l’arquitectura.