Eficiència Energètica - Gesa

Quan el futur és l'eficiència energètica

GESA disposa d’una gran experiència en l’àmbit municipal de les instal·lacions elèctriques d’enllumenat públic, el sector energètic i la il·luminació.

Rénting para la renovación integral del alumbrado exterior y del alumbrado interior de los equipamientos municipales

Enllumenat públic

 • Inventari GIS de les instal·lacions d’enllumenat.
 • Plans directors.
 • Auditories tècniques energètiques.
 • Projectes executius.
 • Estudis lumínics.
 • Sol·licitud i gestió d’ajudes.
 • Plecs de condicions.
 • Legalitzacions d’instal·lacions.
 • Direccions d’obra i coordinació de seguretat i salut.
 • Seguiment i control de qualitat.

District heating i biomassa

Biomassa

Disposem de tècnics àmpliament qualificats en aquest sector per dur a terme projectes d’energies renovables i en especial projectes de Biomassa, com a font alternativa a calderes tradicionals alimentades amb combustibles fòssils. Si tens pensat utilitzar la Biomassa com a font alternativa per a l’escalfament d’aigua o calefacció, podem fer el projecte que s’ajusti millor a les teves necessitats.
Instal·lacions Solars fotovoltaiques

Instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum

Dissenyem instal·lacions solars fotovoltaiques per aconseguir edificis i instal·lacions energèticament autosuficients. D’aquesta forma, el client aconsegueix produir l’energia que necessita de forma autònoma i independent de la xarxa elèctrica.
Instal·lacions d'energia Solar Tèrmica

Solar Tèrmica

L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament de la radiació solar per obtenir Aigua Calenta Sanitària (ACS). El sistema d’energia solar tèrmica funciona de la següent manera: el col·lector o panell solar capta els raigs de sol, absorbint d’aquesta manera la seva energia en forma de calor, mitjançant el panell solar fem passar un fluid (normalment aigua) de manera que part de la calor absorbida pel panell és transferit a aquest fluid, el fluid eleva la seva temperatura i és emmagatzemat o directament portat a el punt de consum. Les aplicacions són molt diverses, truca’ns i t’informarem.
Empresa Energia Geotèrmia Catalunya

Geotèrmia

La terra capta la major part de la calor dels raigs de sol i l’acumula al subsol, on a partir dels quatre metres de profunditat es manté a una temperatura constant d’aproximadament 15 ºC durant tot l’any. Com a font d’energia és essencialment inesgotable.

La utilització d’aquesta energia renovable – Geotèrmia pot arribar a suposar un estalvi de consum elèctric superior al 50% respecte a el sistema tradicional i el seu cost de manteniment és menor. Encara que la inversió inicial és més elevada que la dels sistemes convencionals, hi ha un ràpid retorn de la mateixa. Contacta’ns i t’informarem.

Edificació industrial sostenible

Edificació industrial sostenible

L’eficiència energètica és una prioritat per a GESA SL. Els nostres projectes incorporen millores en termes d’eficiència energètica des de la primera fase de disseny, passant per la selecció de materials, fins a la última fase de construcció. El nostre objectiu és reduir al màxim la quantitat d’energia necessària en totes les nostres edificacions industrials tant a nivell de processos, refrigeració, calefacció, producció d’electricitat, etc. Una forma d’estalvi passiu energètic molt important.
Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Les instal·lacions que requereixen de projecte d’enginyeria (projecte elèctric) es troben recollides en la REBT a la ITC-BT-04: Documentació i posada en servei de les instal·lacions.

Després de la modificació per part de la ITC BT 52, estableixen que les instal·lacions de punts de recàrrega que requereixen projecte d’enginyeria són:

 • Les corresponents a les infraestructures per a la recàrrega de vehicle elèctric. Potència > 50 kW.
 • Instal·lacions de recàrrega situades a l’exterior. Potència > 10 kW.
 • Totes les instal·lacions que incloguin estacions de recàrrega previstes per a la manera de càrrega abril.

GESA S.L t’ajuda en tot el procés claus en mà, des del disseny a la instal·lació.

Auditorías energéticas y la mejora integral de la gestión municipal del alumbrado

Certificació energètica

El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció, obliga els promotors i propietaris dels edificis, a facilitar als compradors o usuaris dels mateixos un certificat d’eficiència energètica.

Som una empresa d’enginyeria i consultoria especialitzada en eficiència energètica i energies renovables que ofereix solucions integrals per a l’optimització dels recursos energètics en els edificis. Contribuïm a la construcció sostenible i a l’estalvi energètic a través de projectes tant en l’àmbit de l’habitatge, edificis terciaris petits i mitjans, com en el gran terciari.

Oferim assessorament tècnic en l’estudi, disseny, implementació i auditoria de certificats estàndards mediambientals internacionals (GBCe Verde, LEED etc).  Disposem de tècnics especialistes en la matèria que podran ajudar-te a aconseguir el certificat que et proposes.

Empreses que confien en nosaltres

Els nostres clients ens fan ser qui som, i ens sentim molt afortunats d’haver treballat amb empreses i administracions tan destacades, donant un servei global tant per l’administració pública com per l’empresa privada.