En l’enginyeria GESA ens comprometem amb cada persona que s’incorpora a la nostra empresa. Per això creem entorns de treball que afavoreixin la seva seguretat. Sabem que és un camí en dues direccions: impulsar el benestar dels nostres empleats comença per saber escoltar-los i adoptar iniciatives.

La seguretat i la salut laboral constitueixen un factor clau per aconseguir l’excel·lència en el disseny dels nostres projectes. Té per objecte l’aplicació de mesures per a la prevenció de riscos derivats de la feina.

Hi ha dos principis bàsics que vertebren la resta de factors i el nostre compromís amb la seguretat i salut en el treball: l’objectiu de zero víctimes laborals i la seguretat que tot accident es pot evitar amb les mesures adequades.

El nostre acompliment seguretat i salut laboral en xifres:

Principals indicadors en el que va d’any 2021:

 1. 0 accidents mortals
 2. 0 accidents -> 0 dies perduts per accidents
 3. 0 incidents
 4. 0 malalties relacionades a la feina
 5. 0 no conformitats
 6. 0 casos d’COVID-19
 7. Exàmens mèdics ocupacionals aptes de el total de treballadors
 8. 1 simulacre d’emergències i d’evacuació realitzat
 9. 17.5 hores de formació realitzada pels treballadors en matèria preventiva de riscos laborals
 10. 1 reunió de SST dins de la reunió de consulta i participació dels treballadors de la qual es deriven acords en procés d’implementació
 11. Totes les activitats de el programa anual de SST executades correctament
 12. 1 informe del clima laboral realitzat
 • Complim amb la legislació i altres estàndards vigents prestant atenció a les millors pràctiques.
 • Implementem un procés fiable d’avaluació de riscos i perills en tots els nostres centres de treball establint l’organització, planificació i sistemes de control necessaris per facilitar un entorn de treball segur.
 • Creem una cultura de seguretat facilitant canals de comunicació per promoure que tots contribueixin positivament al nostre acompliment en matèria de seguretat i salut laboral.
 • Proporcionem els recursos i eines apropiats per millorar la competència dels nostres treballadors. El nostre objectiu és que siguin conscients dels riscos particulars relacionats amb el seu lloc i funcions.
 • Establim sistemes de gestió eficaços que inclouen els recursos humans i materials apropiats per proporcionar condicions de treball segures.
 • Prestem atenció a la cadena de subministrament i incorporem criteris de selecció de proveïdors relacionats amb les condicions de seguretat i salut laboral.
 • Mesurem l’acompliment en matèria de seguretat i salut de forma regular i consistent. Investiguem possibles focus d’incidents i accidents per a prevenir que aquests succeeixin.
 • Millorem contínuament el nostre acompliment. Establim objectius i fem un seguiment regular dels mateixos. A més, explorem millores per mitigar els riscos i perills associats a la nostra activitat i als diferents llocs de treball.

Octubre 2021