A GESA S.L som conscients de la importància de tot el relacionat amb l’eficiència energètica, l’ús i consum d’energia pel que estem impulsant el nostre compromís amb l’exercici energètic, el canvi climàtic i les energies renovables.

Hem implantat un Sistema de Gestió de l’energia acord amb la norma ISO 50001: 2018 i posem a la vostra disposició una bústia de comentaris o suggeriments per millorar el SGE o l’exercici energètic info@gesa.cat

GESA en el seu constant exercici per minimitzar-ne els impactes energètics ha implantat un sistema de gestió de l’energia acord amb la Norma UNE-EN ISO50001, de manera que l’organització:

  • Ha calculat la petjada de carboni corresponent a l’any 2019 de l’organització

Així mateix, GESA té a disposició de les parts interessades que ho sol·licitin, informació sobre l’acompliment energètic.

 

Att: Coordinadora de Sistemes de Gestió i Certificacions

A Les Franqueses del Vallès, 20 de juliol de 2021