Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Servei de redacció de plans directors d’abastament d’aigua potable

Els plans directors d’abastament d’aigua potable (PDA’s) són essencials per a la planificació de les inversions en la xarxa d’aigua dels municipis, tenint en compte les problemàtiques i necessitats actuals i futures. Aquests plans permeten analitzar les característiques i el comportament del sistema d’abastament, identificar les seves debilitats i avaluar les necessitats derivades del creixement…