Gesa Gestió d'enginyeria, serveis i arquitectura, SL Salta als continguts
Pots canviar l'idioma: Català | Castellano
La vostra empresa d'enginyeria i arquitectura
més completa, de la vostra confiança
La vostra empresa d'enginyeria i arquitectura
més completa, de la vostra confiança

Clients

L'equip humà del grup d'empreses de Gesa disposa pel seu treball diari de les especialitats següents:

   PER ENTITATS
   • Empreses públiques
    • Ajuntaments
    • Consells comarcals
    • Empreses de gestió pública i mixtes
    • Diputacions
    • Generalitat
   • Empreses privades
    • Empreses de serveis
    • Indústria
    • Promotors
    • Constructors
    • Usuaris finals

   PER SECTORS
   • URBANISME
    • Planejament general
    • Planejament derivat
     • Plans parcials
     • Plans especials
     • Programes d’actuació urbanística
     • Reparcel.lacions
     • Projectes d’urbanització
    • Gestió urbanística
    • Consultoria
   • OBRA PÚBLICA
    • Urbanitzacions de carrers, places, zones verdes
    • Infrastructures
    • Serveis de Sanejament
     • Xarxes complertes de sanejament pluvial i residuals
     • Pous de bombeig
     • Estacions depuradores
     • Alleugeridors
     • Dipòsits de regulació
     • Serveis d’aigua potable
    • Xarxes completes d’aigua potable
     • Impulsions, distribució, regulació
     • Plans directors
    • Serveis de gas, telefonia, fibra òptica
    • Serveis de mitja i baixa tensió transport i distribució
    • Obres especials
     • Ponts
     • Viaductes
     • Embassaments
   • ENGINYERIA I ARQUITECTURA INDUSTRIAL
    • Naus de nova construcció
    • Reformes i ampliacions
    • Activitats industrials
   • ARQUITECTURA
    • Edificis de vivendes unifamiliars i plurifamiliars
    • Edificis singulars
   • MEDI AMBIENT
    • Desconstruccions
    • Depuració
    • Tractament de residus
    • Estudis d’impacte ambiental
    • Estudis hidràulics d’inundabilitat
    • Restauracions
   • REALITAT VIRTUAL
    • De projectes propis i aliens
    • Presentacions amb suport fotogràfic
    • Audiovisuals fotogràfics i de vídeo
   • MARKETING
    • Assessorament
    • Promoció
    • Pannells per presentacions
    • Rètols


Posa't en contacte amb nosaltres: c/. Onze de Setembre n.43, baixos 1a - 08520 Les Franqueses del Vallès - Tel. 93 846 53 20 Fax. 93 840 24 19 e-mail: gesa@gesa.cat