Gesa Gestió d'enginyeria, serveis i arquitectura, SL Salta als continguts
Pots canviar l'idioma: Català | Castellano
La vostra empresa d'enginyeria i arquitectura
més completa, de la vostra confiança
La vostra empresa d'enginyeria i arquitectura
més completa, de la vostra confiança
-- per traduir --
peu de foto

Urbanisme

 • Planejament general i derivat
  • Modificació puntual de Planejament
  • Plans Parcials, Plans Especials i Plans de Millora Urbana
  • Projectes d'urbanització
  • Estudis, informes i dictàmens sobre planejament general i derivats
 • Gestió urbanística
  • Reparcel·lacions i Expropiacions
  • Juntes de Compensació
  • Entitats de Conservació
  • Convenis urbanístics
  • Assessorament a propietaris inclosos en àmbits de gestió
 • Altres serveis
  • Llicències i parcel·lacions urbanistiques (agrupacions i segregacions)
  • Deslindes i Memòries Socials
  • Estudis de Mobilitat
  • Estudis de viabilitat
  • Estudis Hidràulics
  • Informe sostenibilitat ambiental
  • Memòries ambientals

Tornar a Àrees d'actuació

Posa't en contacte amb nosaltres: c/. Onze de Setembre n.43, baixos 1a - 08520 Les Franqueses del Vallès - Tel. 93 846 53 20 Fax. 93 840 24 19 e-mail: gesa@gesa.cat