Gesa Gestió d'enginyeria, serveis i arquitectura, SL Salta als continguts
Pots canviar l'idioma: Català | Castellano
La vostra empresa d'enginyeria i arquitectura
més completa, de la vostra confiança
La vostra empresa d'enginyeria i arquitectura
més completa, de la vostra confiança
-- per traduir --
peu de foto

Projectes d'edificació

 • Estudis d'implantació de compatibilitat urbanística
 • Projectes naus industrials
 • Projectes bàsics i d'execució d'edificació residencial
 • Direcció d'obra i control de qualitat dels materials
 • Seguiment de terminis i control econòmic d'obres
 • Coordinacions de seguretat i salut
 • Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut
 • Disseny i càlcul d'estructures i d'instal·lacions
 • Confecció d'arnidaments, pressupostos i certificacions
 • Consultoria, assessorament i auditoria tècnica i arquitectònica
 • Tràmits de gestió amb organismes oficials

Tornar a Àrees d'actuació

Posa't en contacte amb nosaltres: c/. Onze de Setembre n.43, baixos 1a - 08520 Les Franqueses del Vallès - Tel. 93 846 53 20 Fax. 93 840 24 19 e-mail: gesa@gesa.cat